Per què puntedu?

L’aprenentatge de la llengua ha estat sempre una prioritat al nostre centre, i aconseguir una escola lectora és un dels principals objectius que el claustre i l’equip directiu ens proposem en la nostra tasca diària.

Valorem la importància de la lectura en la formació integral de la persona i és per aquesta finalitat que ens cal crear un clima que afavoreixi l’interès i el plaer per llegir. Aquesta és la motivació que ens porta a demanar aquest projecte d’innovació, ja que pensem que ens ajudarà a trobar la manera de fer de la nostra biblioteca un espai més integrat al treball de l’aula, que posarà a l’abast dels nostres alumnes un material que els permetrà actuar de manera més autònoma i cooperativa i els ajudarà a aprendre a utilitzar la informació (buscar, seleccionar, analitzar…).

La nostra manera de treballar intenta avançar cada dia més en la metodologia de l’escola inclusiva, entenent-la com un procés que afavoreix el desenvolupament global de la persona en contextos habituals, respectant la diversitat i en el que es fa necessària la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa. Pensem que aquest projecte ens ajudarà a obrir el nostre centre a tota la comunitat i a avançar cap a aquest model d’escola que tots desitgem.

Què hem fet fins ara?

El curs 1985-86 es va iniciar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura segons la teoria constructivista. Programar activitats significatives i engrescadores per tal de potenciar el gust per la lectura, ens va dur a muntar les biblioteques de classe i la de l’Escola, que funciona cada dia de 12 a 1 i de 2 a 3 amb el suport d’un mestre encarregat i d’un monitor pagat per l’Ajuntament.

El curs 2001-02 s’inicia l’agermanament amb la població de Charcay a l’Equador. Es manté correspondència amb els alumnes de l’Escola 4 de junio. S’hi ha enviat llibres, ordinadors cd’s i s’hi ha habilitat una biblioteca.

El curs 2002-03 el Departament d’Educació desafecta una part del porxo i l’Ajuntament hi construeix una biblioteca. En el mateix espai s’instal•la el telecentre que s’obre de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda els dilluns i dijous i els dissabtes de 10 a 1 pels alumnes de l’Escola i pel poble en general. També s’hi organitzen activitats de les entitats (hora del conte, cursos d’informàtica, xerrades, presentacions, exposicions…). Es continua obrint els migdies. Es compren i ens cedeixen més llibres i es comença a catalogar amb el programa Pèrgam. Els dimarts ve el Bibliobús al poble i es pacta amb ells compartir llibres per tal de millorar l’oferta del préstec.

El curs 2004-05 l’Ateneu publica el llibre “Amb ulls de nen, wawapak ñawikunawan” amb el treball dels nens de l’Escola de Charcay i d’Avià. És un recull de dibuixos, sobre diferents aspectes culturals i de la vida quotidiana d’ambdós pobles segons la visió dels nens. El llibre ha tingut una molt bona acollida i se n’han venut més de 500 exemplars. (Si esteu interessats en adquirir-lo el podeu demanar a la secretaria de l’escola).

El curs 2005-06 l’Escola s’integra en el projecte d’escola inclusiva. Es treballen les diferents tipologies textuals i el treball per projectes (algun es treballa de manera col•lectiva amb altres centres). S’organitzen diferents activitats a nivell general de Centre:

– Explicació de contes a càrrec del Cesc Serrat i la Mercé Escardó
– Explicació de llegendes de la comarca amb la Montserrat Minoves.
– Escriptura del conte Somnis per part de tots els alumnes de l’escola.
– Visita d’un il•lustrador que ens explica la seva feina i il•lustra el conte Somnis amb la col•laboració dels alumnes d’E. Infantil.
– Treball sobre el conte L’aneguet lleig. Els alumnes de segon preparen decorats i el representen a tots els alumnes de l’Escola.
– Escriptura de contes de por. Treball amb la il•lustradora Susanna Campillo.
– Explicació de contes per part de pares d’alumnes.

Què volem fer?

“La biblioteca, un món per descobrir”

Somiem en una biblioteca a l’abast de tothom, on petits i grans puguem compartir i adquirir els coneixements i les actituds necessàries per assolir les màximes competències, fomentant la creativitat, l’ autonomia i l’esperit crític en un entorn de treball acollidor que faciliti, de manera engrescadora, la descoberta del món en què vivim.

Objectius

Aspectes a desenvolupar

  1. Fer de la biblioteca escolar un espai integrat al treball que es fa a les aules i adaptat a les necessitats de l’escola (materials, llibres…).
•  Integrar dins l’horari escolar una hora de biblioteca setmanal.

•  Crear un ambient de treball agradable en un entorn acollidor on es faciliti la interrelació entre els alumnes.

•  Elaborar guies de lectura.

•  Programar un taller de formació d’usuaris que ens ajudi a saber com està organitzada la biblioteca i com s’ha d’utilitzar.

  1. Apropar-nos al món dels contes i de la literatura per motivar el gust per la lectura.

•  Organitzar animacions lectores per part d’il·lustradors, escriptors, rondallaires, avis, pares…

•  Dur a terme lectures compartides amb els companys de curs o de diferents cursos.

•  Potenciar la narració / representació de contes i la recitació de poemes.

•  Apadrinaments per part dels alumnes més grans envers els petits.

•  Mantenir l’intercanvi amb la comunitat indígena de Charcay.

•  Realitzar llibres col·lectius a nivell de classe o d’escola.

•  Col·laborar en la revista Ressò de ressò.

  1. Impulsar la biblioteca com a espai d’aprenentatge. Donar estratègies que els ajudin a buscar i a tractar la informació.

•  Iniciar als alumnes en la cerca de documentació i el seu tractament.

•  Buscar estratègies que ajudin a buscar, tractar i interpretar la informació.

•  Promoure estratègies per millorar la velocitat i la comprensió lectora (d’elaboració, organització i focalització).

•  Treballar les diferents tipologies textuals.

•  Fer treballs de recerca (exposicions orals), projectes en petit grup…

•  Potenciar l’ús de les TIC com a eines que faciliten el treball en les diferents àrees curriculars.

  1. Catalogar i actualitzar el fons de la biblioteca (ús de les TIC).

 

•  Catalogar i ordenar tots els materials de la biblioteca de classe.

•  Adequar la catalogació dels materials de la biblioteca de l’escola del programa Pèrgam a ePèrgam.

•  Crear xarxes de comunicació amb altres centres i amb el CRP.

•  Seleccionar i ampliar el fons de què disposem.

  1. Dinamitzar el funcionament de la biblioteca pública.

 

•  Promoure activitats que potenciïn el funcionament de la biblioteca pública i apropin les famílies a la biblioteca.

•  Coordinar la relació entre la biblioteca pública i les entitats del poble.

•  Oferir l’espai de la biblioteca per a xerrades, cursets, exposicions… a les diferents entitats del poble.

•  Organitzar grups de lectura.