Visitar el blog

Associació de Mares i Pares d'Alumnes

El blog de l’AMPA de l’escola d’Avià

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola treballa en col•laboració amb la mateixa i ofereix als seus associats un seguit de serveis:

Es realitza a través de l’empresa Llibres Text

S’organitzen un seguit d’activitats culturals i esportives, en horari de migdia o de tarda, gestionades per l’empresa DeTotsColors.

Les inscripicions a les activitats són anuals i els pagaments seran mensuals, excepte en el cas de l’activitat de piscina, que és trimestral.

Per donar-se de baixa d’una activitat es pot fer a final de cada trimestre, mitjançant el correu electrònic.

Per inscriure’s a una nova activitat, es pot fer a l’inici de cada mes, sempre que hi hagi places disponibles.

Els rebuts es cobren entre el dia 5 el 10 de cada mes  per domiciliació bancària.

Durant les vacances de Nadal i, un cop acabat el curs escolar, durant tot el mes de juliol i la primera setmana de setembre, l’AMPA organitza tallers pels alumnes de l’escola. En rebreu informació puntual abans de cada període.

Aquest curs continua el servei d’acollida matinal, de 7’50 a 9 del matí, per les famílies que ho necessitin. El preu és de 25€ mensuals. En cas de voler utilitzar aquest servei esporàdicament caldrà posar-se en contacte amb la monitora. El preu serà de 3€ al dia.

Es realitza un dissabte durant el mes de juny.