Projecte educatiu

Per tal de poder tirar endavant tots els principis definits ens cal , com a Escola, estimular en els nostres alumnes els valors d’una societat democràtica que els permetran conèixer les diferents opcions i els donarà de manera progressiva la capacitat d’analitzar la realitat social i de transformar-la cada cop de manera més autònoma..Els que nosaltres com a Centre ens proposem treballar són:

Veure projecte

Escola oberta

L’Escola donarà una visió històrica del progrés humà que permeti arribar a la comprensió de les realitats socials i polítiques del món contemporani, aportant els elements de judici necessaris per a la inserció en la societat.

Pluralisme

Creiem que la funció de l’Escola, en la nostra societat, és orientar i ajudar els nens i les nenes en el difícil aprenentatge de la convivència i la solidaritat sense dogmatismes ni imposicions arbitràries, tenint en compte especialment la integració de diferents races i cultures.

Catalanitat, Llengua i Arrelament

La nostra Escola es defineix com a catalana en llengua i cultura, i dòna els elements necessaris perquè els alumnes arribin a estimar, respectar, valorar, s’identifiquin i s’integrin en la Llengua, Institucions i Cultura del nostre Poble, Comarca i País.

Paper del mestre

Per tal d’aconseguir la coherència metodològica que com a escola definim , cal una actuació homogènia del Claustre .

No Segregació. Integració

La nostra escola és oberta a tothom i per tant cap alumne ni cap família podrà ser discriminada per circumstàncies personals, socials o culturals.

Coeducació

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i de no discriminació, l’ensenyament que proporcionem als nens i les nenes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

Bulletí informatiu

Història de l'escola

A la primavera de 1977, després de deu anys de treball i d´esforç, la coalició formada per un comunista convençut, un capellà, un representant dels caps de família del poble, un alcalde accidental i el seu amic, diputat franquista, va aconseguir que el poble d´Avià comptes amb una escola adequada als nous temps. La bona entesa i la capacitat de treballar vers un objectiu comú per sobre de les idees personals, que van donar cos a la nostra escola, havien de ser i han estat, els que sens dubte l´han dotat de personalitat pròpia. Així doncs, fer dels principis democràtics una manera de viure i, retrobar la nostra catalanitat tants anys silenciada, van ser des del seu començament les directrius cap on encaminar la tasca docent.

Al curs 1981-82 la fundació Jaume I ens va otorgar el Premi Baldiri Reixac en reconeixement a la tasca portada a terme vers la catalanització de l´escola. Sens dubte rebre un premi com aquest és un motiu d’ alegria, però en el si del nostre centre sabem que la manera d´avançar és amb el treball que fem dia a dia, que no surt als diaris, però que es nota al llarg del temps. Convençuts que aquest és el camí adequat hem anat participant i aplicant diversos projectes i programes d´innovació pedagògica amb la finalitat de millorar tant el currículum de les diferents disciplines (l´aprenentatge de la lectoescriptura segons la teoria constructivista, l´ensenyament de les Ciències segons els programes Ciència 6-12 i Ciència 3-6, l´avançament de la llengua anglesa a Educació Infantil, la introducció de les noves tecnologies a tots els nivells, escola inclusiva, etc.), com els principis i valors, promovent el sentit ètic i cívic vers l´entorn en el Projecte Escoles Verdes, fomentant la solidaritat vers altres realitats participant en el projecte d’agermanament de l´Ateneu d´Avià amb la població indígena de Charcay, afavorint les relacions intergeneracionals treballant periòdicament amb el grup de la Gent Gran.

Que els nostres alumnes aprenguin a aprendre i a conviure és sens dubte l’objectiu final del nostre treball. Aprendre a aprendre per poder adaptar-se a una societat sovint canviant, aprendre a conviure en el seu si com a ciutadants participatius, responsables i respectuosos amb l´entorn i les persones, de manera que anar a l’ escola es converteixi en una experiència gratificant.

Equip directiu

Direcció

Dilluns de 9 a 11.

Dimarts i dijous de 3 a 2/4 de 5.

Administrativa

Sílvia Riu i Parera:

Dilluns, dimecres i divendres al matí

Dilluns a la tarda de 3 a 6

Conserge

Àlex Fuster Hurtado


Bibliotecària

Sílvia Fresneda

Horari de la biblioteca:

De dilluns a divendres; de 2 a 3

Dilluns, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7

Dimecres i divendres, de 2/4 de 5 a 7

Cal concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 823 03 76, en hores d’atenció al públic.

Les nostres classes

Veure classes

Equip de mestres

Veure mestres