Adverts 6th graders

Els alumnes de 6è, amb l’ajut de l’auxiliar de conversa, van preparar una activitat consistent en presentar una sèrie de propostes de diferents sortides, en les quals calia explicar què farien i motivar els companys per tal que s’hi apuntessin. A través d’activitat van treballar l’expressió escrita i l’expressió oral. Have fun!!! Adverts from Escola…

Detalls